شركت باربد طب طوس در سال 89 در مشهد مقدس فعاليت خود را آغاز نمود ، عرصه فعاليت اين شركت تهيه و توزيع مواد ومحصولات دندانپزشكي برندهاي معتبر از كشورهاي صاحب عنوان در عرصه مواد و تكنولوژي دندانپزشكي مانند آمريكا،آلمان،ژاپن و سوئيس ميباشد هدف اصلي اين شركت ارائه خدمات هرچه مناسب تربه جامعه محترم دندانپزشكان بخصوص متخصصين دندانپزشكي كودكان است و فراهم آوردن بستر مناسب براي دندانپزشكان محترم جهت دست رسي آسان و سريع به بهترين مواد و تجهيزات دندانپزشكي در محل كار خود ميباشد يكي از افتخارات اين شركت همكاري با انجمن دندانپزشكي كودكان ايران است تا بدين صورت خدمت رساني مناسب تري به اين عزيزان در سر تا سر ميهن عزيزمان ايران اسلامي صورت گيرد.