بند مولر دندان شیری 3M

مشخصات محصول بند مولر دندان شیری
 ارتفاع سطح اکلوزال-جینجیوال باریک متناسب با دندانهای مولر شیری
 قابل استفاده در چپ و راست به دلیل آناتومی یونیورسال
 با شماره گذاری لیزری
 جنس فولاد ضد زنگ بدون ایجاد حساسیت
 با دیواره های مستقیم و صاف تا کمترین جدایی را ایجاد کند.