کامپوزیت Z350 XT

مشخصات محصول کامپوزیت یونیورسال ، ساخته شده بر پایه نانو تکنولوژی
دارای تنوع رنگ با تطابق پذیری بالا با مينای طبیعی اطراف
• قابلیت پالیش پذیری و دوام بسیار بالا
• امکان کاربرد آن بروی دندانهای خلفی
• مقاومت به سایش برابر با مینای طبیعی
دارای 3 نوع تقسیم بندی Dentin ,Body, Enamel مناسب با انواع بافت های دندانی