کامپوزیت Z250 XT

مشخصات محصول کامپوزیت یونیورسال نانو هیبرید استحکام بالا ، تطابق رنگ
• مناسب برای ترمیم مستقیم قدامی و خلفی از جمله سطوح اکلوزال
• مناسب برای ساخت هسته
• قابلیت پالیش پذیری و دوام بسیار بالا