گلاس آینومر نوری GC

کاربرد:
  • جهت Core Build-up
  • ترمیم دندان های شیری
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس III
  • در صورت نیاز به یک ترمیم رادیواپک
  • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و Erosion های سرویکالی
  • ترمیم موقت پوسیدگی های کلاس I و  IIدر دندان های دایمی
  • به عنوان Base/Liner در زیر ترمیم های آمالگام و کامپوزیت، اینله ها و آنله های پرسلنی
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس V (به خصوص هنگامی که استفاده از باندینگ و ترمیم دندان با کامپوزیت امکان پذیر نیست).
 
توضیحات مزایا و خصوصیات:

هیدروفیل
رادیـواپـک
پولیش پذیری عالی
حساسیت کم به رطوبت
سیل مارجینالی محکم و بادوام
آزادسـازی فلـوراید به میـزان زیـاد
تنوع رنگ بندی (۱۱ Vita® Shades)
مقاومت سایشی بالا، به دلیل فیلر زیاد
دارای سازگاری بافتی (Biocompatible)
قابـل استــفاده در محیط نـه چنـدان خشـک
نیاز به Conditioner نظیر GC conditioner
باند شیمیایـی قوی، بدون نیـاز به اچ و بانـدینگ
ایجاد ترانسلوسنسی (Translucency) مشابه مینا
کنترل زمان سخت شدن ((Setting time، به دلیل لایت کیور بودن
برآورده کردن زیبایی عالی و رضایت بخش به دلیل وجود رنگ های مختلف