روکش دندان از جنس فولاد ضدزنگ TAKT

مشخصات محصول  روکش فولاد ضد زنگ پیش ساخته با سابقه استفاده بالینی موفق بلند مدت برای دندانهای قدامی و خلفی کودکان.
 به راحتی با ابزارهای کران فرم می گیرد تا فضای بین دو دندان شیری پر شود.
 جنس فولاد بکاررفته مناسب برای اطفال بوده و حساسیت ایجاد نمیکند .
 کاملاً اقتصادی میباشد .